19.6.23

 La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, dintre la convocatòria de subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social , ha concedit a la nostra entitat una subvenció de 1.689,16 euros per a l'any 2023.