5.10.22

5.10.22
16:44 La Conselleria de Sanitat i Salut Pública, en Resolució de 21 de juliol de 2022, ens ha concedit una ajuda per import de 5.022,44 €. Esta ajuda és per a la realització de programes d’ajuda mútua i autoajuda relacionats amb la millora de la qualitat de vida dels pacients. Esta ajuda ens l’han concedit per a la realització del programa “Tratament integral no farmacològic per a persones amb demència i respir psicològic per als seus curadors familiars”.

0 comentarios:

Publicar un comentario